Pytania i Odpowiedzi

Czy po uwzględnieniu organizacji w testamencie mam ją o tym poinformować?

Jeśli zdecydowałeś się uwzględnić organizację w testamencie, jej przedstawiciele z pewnością ucieszą się na wiadomość o tym. 

Dzięki temu, będą mogli osobiście Ci podziękować i być może porozmawiać o tym, w jaki sposób można by w przyszłości wydatkować Twoje pieniądze. Dzięki informacji organizacja będzie ponadto mogła zaplanować na przyszłość pewne działania oraz – jeśli sobie tego życzysz – na bieżąco informować Cię o tym, czym się zajmuje.

Skąd mam pewność, że mój zapis w testamencie zostanie wykorzystany zgodnie z moją wolą?

Przed sporządzeniem testamentu warto skontaktować się z wybraną organizacją pozarządową i poinformować ją o tym, w jaki sposób chcielibyśmy, aby nasze pieniądze (lub inne składniki majątku) zostały spożytkowane. Organizacje, które rekomendujemy do uwzględnienia w testamencie, to uczciwe fundacje i stowarzyszenia, które zostały dokładnie sprawdzone pod kątem przejrzystości działań, postępowania zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki. Możesz być zatem pewien, że Twoja wola zostanie uszanowana. Dajemy Ci na to gwarancję.

Co najlepiej przekazać organizacji w testamencie?

Wszystko zależy od organizacji, którą chcesz wesprzeć. Te wspierające chorych bądź umierających, potrzebują środków niezbędnych na zakup leków, specjalistycznej aparatury, zatrudnienie specjalistów i opiekunów. Inne, pomagające dzieciom, ucieszą się z mieszkania zostawionego w spadku, w którym w przyszłości zamieszka dziecko pozostające pod opieką organizacji. Są też i takie walczące o prawa zwierząt albo chroniące przyrodę, które potrzebują środków na podejmowanie działań strażniczych, ratowanie zwierząt lub lobbowanie o zmianę przepisów. Te opiekujące się bezdomnymi, osobami w trudnym położeniu materialnym czy osobami samotnymi potrzebują środków na zakup żywności, prowadzenie programów wspierających, zatrudnienie ekspertów, opiekunów czy organizację imprez przeznaczonych dla swoich podopiecznych. Najlepiej jednak skontaktować się z wybraną organizacją i zapytać o jej potrzeby.

Dlaczego nie miałabym przekazać wszystkiego co mam swojej rodzinie?

W kampanii “Zapisz Dobro” nie zachęcamy do wykluczania z grona spadkobierców członków rodziny, ale do włączenia organizacji  pozarządowych. Jesteśmy przekonani, że w gronie spadkobierców znajdzie się miejsce dla wszystkich. Szczególnie, że choćby symboliczny zapis na wybraną fundację czy stowarzyszenie może zrobić wielką różnicę i pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Czy mogę zapisać majątek lub jego część na rzecz fundacji lub stowarzyszenia pod warunkiem? Czy są jakieś ograniczenia prawne?

Nie można pod warunkiem ani powołać do spadku, ani  uczynić zapisu windykacyjnego. Można jednak w testamencie  przekazać: 

  • określoną kwotę zapisem zwykłym 

lub 

  • wskazaną rzecz zapisem windykacyjnym z poleceniem lub  tzw. dalszym zapisem, że pieniądze lub
    środki uzyskane ze  sprzedaży powinny zostać przez organizację wykorzystane  w określony sposób. Miałoby to podobne skutki, co darowizna celowa. Warto wcześniej spotkać się z przedstawicielem  fundacji lub stowarzyszenia i zapytać o ich procedury dotyczące tej kwestii. Następnie notariusz pomoże Ci dobrać odpowiednie rozwiązanie i sformułować je w testamencie.

Czy mogę zapisać część majątku na rzecz fundacji lub stowarzyszenia? Jeśli tak, to jak to zrobić?

Jeśli to, co posiadasz chciałbyś zostawić po śmierci nie tylko swoim najbliższym, ale również wybranej fundacji lub stowarzyszeniu, wystarczy, jeśli w testamencie uczynisz odpowiedni zapis. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 

  • do całości majątku powołaj zarówno członków rodziny, jak i wybraną fundację lub stowarzyszenie. Pamiętaj jednak, że wówczas sprawa o dział spadku, czyli ustalenie, które przedmioty należące do spadku stają się własnością konkretnych spadkobierców, może się ciągnąć miesiącami, albo i latami, ponieważ rodzina niekoniecznie musi zgadzać się z Twoją decyzją odnośnie podzielenia się tym, co im zostawiasz, z osobami trzecimi,
  •  za pomocą zapisu windykacyjnego przekaż konkretne składniki majątku konkretnym osobom, czyli np. małżonkowi lub partnerowi mieszkanie, dziecku działkę, a wybranej fundacji lub stowarzyszeniu kolekcję obrazów,
  • za pomocą zapisu zwykłego przekaż wybranej fundacji  lub stowarzyszeniu konkretną kwotę pieniędzy, która zostanie jej wypłacona przez spadkobierców po zakończeniu  wszystkich formalności spadkowych. 

Przy doborze rozwiązania zalecamy skorzystanie z pomocy notariusza, który przygotuje testament. Pamiętaj, że testament zawierający zapis windykacyjny powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Jeśli chcesz przekazać organizacji pieniądze, możesz także: 

  • upoważnić ją na wypadek śmierci (uposażyć) w TFI, czyli Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych – to jedyny podmiot uprawniony do tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi i reprezentowania ich  w stosunkach z osobami trzecimi. Fundusz inwestycyjny jest to sposób wspólnego  inwestowania, polegający na zbiorowym lokowaniu pieniędzy. Tworzony jest przez wpłaty indywidualnych osób, które powierzane są specjalistom. Uposażenie obejmie maksymalnie  20-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia, 
  • uposażyć wybraną organizację w polisie na życie – tutaj nie ma górnej granicy wysokości świadczenia.  

Nie zapomnij powiadomić organizacji, że dokonałeś takiej  dyspozycji, a w testamencie poleć swoim spadkobiercom, aby powiadomić organizację o Twojej śmierci.

A jeśli pragnę pozostać anonimowa?

Oczywiście, jeśli taka jest Twoja wola, nie musisz z nikim dzielić się tą informacją. Niemniej, rekomendujemy kontakt z organizacją choćby w tym celu, aby upewnić się, że zapis uczyniony przez Ciebie wywoła po Twojej śmierci skutki prawne i organizacja – zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w testamencie – otrzyma to, co jej zapisałeś.