Testament to ważny dokument, do którego sporządzenia trzeba się dobrze przygotować.

W nim bowiem wskazujemy, komu chcemy przekazać konkretne składniki naszego majątku albo całą masę spadkową, osobę, która będzie wykonawcą testamentu i zadba o sprawną realizację postanowień zawartych w tym dokumencie po naszej śmierci; w nim również możemy zażyczyć sobie, aby spadkobiercy podjęli określone działania, jak na przykład raz w miesiącu przywozili środki czystości do wskazanego przez nas domu dziecka albo przekazali konkretną kwotę wybranej przez nas fundacji lub stowarzyszeniu.

Niemniej, należy pamiętać, że testament w każdej chwili można zmienić – nasza sytuacja życiowa lub finansowa może ulec zmianie, co wpłynie również na treść testamentu. Wystarczy wówczas wizyta u notariusza i w miejsce dotychczasowego testamentu sporządzenie kolejnego.

Czego potrzebujemy, aby napisać testament? 

 

Na początek wystarczą kartka papieru i ołówek, jak również kubek herbaty i wygodna kanapa. I spokój, który potrzebujemy, aby zebrać myśli. Poniżej zamieszczamy tabelki, które pomogą przygotować się do sporządzenia testamentu.

Pierwsza służy do wpisania posiadanych przez nas przedmiotów, praw majątkowych i niemajątkowych, oszczędności, udziałów, itp. , które chcielibyśmy przekazać kolejnym pokoleniom w testamencie.

 

 

SKŁADNIK MAJĄTKUSZACUNKOWA WARTOŚĆ
Nieruchomość1
Środki na koncie bankowym
Inwestycje
Akcje i oszczędności
Ubezpiecznie na życie
Pieniądze, które ktoś Ci jest dłużny
Samochód, motor. itp.
Inne dobra
SUMA A

Druga tabelka służy wpisaniu wszystkich posiadanych zobowiązań (m.in. kredytów, pożyczek), które spadkobiercy będą musieli pokryć przyjmując po nas spadek.

ZADŁUŹENIESZACUNKOWA WARTOŚĆ
Kredyt hipoteczny
Pożyczki
Karta kredytowa
Inne zadłużenia
SUMA B

Trzecia tabelka służy wyliczeniu tego, co odziedziczą po nas spadkobiercy, po tym, jak od całej wartości majątku odejmą wartość naszych zadłużeń, które będą musieli spłacić.

SUMA A
SUMA B
WARTOŚĆ NETTO TWOJEGO MAJĄTKU

Czwarta tabelka służy zaś wskazaniu osób, które planujemy uwzględnić w testamencie jako spadkobierców. Tutaj również możemy wpisać wybraną fundację lub stowarzyszenie.

Imię i nazwiskoAdresCo chcę zapisać
Imię i nazwiskoAdresCo chcę zapisać
Imię i nazwiskoAdresCo chcę zapisać
Imię i nazwiskoAdresCo chcę zapisać
Imię i nazwiskoAdresCo chcę zapisać