W czym pomaga Twój testament?

opieka nad osobami starszymi
wsparcie chorych
pomoc niepełnosprawnym
opieka nad osieroconymi i opuszczonymi dziećmi
edukacja dzieci i młodzieży
wsparcie nauki i innowacji
ochrona zwierząt
wsparcie samotnych seniorów
ekologia i ochrona natury
pomoc psychologiczna
pomoc ubogim w krajach globalnego południa