Jak zapisać dobro?

Czynić dobro można na wiele sposobów. Są tacy, którzy wspierają swoich najbliższych – starszych rodziców, niepełnosprawne rodzeństwo, wnuki wymagające dodatkowej opieki. Czasami swoją pomocą otaczamy dalszy krąg osób – sąsiadów, bliższych lub dalszych znajomych, mieszkańców domów opieki społecznej, domów dziecka, schronisk dla zwierząt. A czasami, mimo, że bardzo chcielibyśmy coś zrobić, nie mamy na to czasu ani energii.

 Wiemy jednak, że są tacy, którzy mogą to zrobić “za nas” – to fundacje i stowarzyszenia, które działają w różnych obszarach. Wspierają potrzebujących, rozwiązują ważne problemy społeczne, dbają o środowisko… My natomiast możemy, za ich pośrednictwem przekuć w czyn naszą chęć pomagania, wspierając te organizacje finansowo! Nie mam tu na myśli olbrzymich kwot, tylko wpłaty odpowiadające naszym możliwościom. Najlepiej, gdy pomagamy regularnie. Wtedy dzięki naszym darowiznom, organizacje mogą każdego dnia realizować swoją misję i pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. W ten sposób dokładamy swoją cegiełkę do budowy świata, o jakim marzymy.

Coraz więcej osób, decyduje się wspierać organizacje pozarządowe, uwzględniając je w swoim testamencie. Ten dokument, pisany w sile wieku, w pełnym zdrowiu, z zamiarem zabezpieczenia najbliższych przed wszelkimi ewentualnościami, staje się też narzędziem, które pozwala zostawić cząstkę siebie przyszłym pokoleniom, mieć wpływ na dobrostan innych, czynić dobro nie tylko za życia, ale również po śmierci.

Ty też możesz dołączyć do grona tych osób i podczas sporządzania testamentu uwzględnić w nim wybraną fundację lub stowarzyszenie!