A jeśli pragnę pozostać anonimowa?

Oczywiście, jeśli taka jest Twoja wola, nie musisz z nikim dzielić się tą informacją. Niemniej, rekomendujemy kontakt z organizacją choćby w tym celu, aby upewnić się, że zapis uczyniony przez Ciebie wywoła po Twojej śmierci skutki prawne i organizacja – zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w testamencie – otrzyma to, co jej zapisałeś.