Czy mogę zapisać część majątku na rzecz fundacji lub stowarzyszenia? Jeśli tak, to jak to zrobić?

Jeśli to, co posiadasz chciałbyś zostawić po śmierci nie tylko swoim najbliższym, ale również wybranej fundacji lub stowarzyszeniu, wystarczy, jeśli w testamencie uczynisz odpowiedni zapis. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 

  • do całości majątku powołaj zarówno członków rodziny, jak i wybraną fundację lub stowarzyszenie. Pamiętaj jednak, że wówczas sprawa o dział spadku, czyli ustalenie, które przedmioty należące do spadku stają się własnością konkretnych spadkobierców, może się ciągnąć miesiącami, albo i latami, ponieważ rodzina niekoniecznie musi zgadzać się z Twoją decyzją odnośnie podzielenia się tym, co im zostawiasz, z osobami trzecimi,
  •  za pomocą zapisu windykacyjnego przekaż konkretne składniki majątku konkretnym osobom, czyli np. małżonkowi lub partnerowi mieszkanie, dziecku działkę, a wybranej fundacji lub stowarzyszeniu kolekcję obrazów,
  • za pomocą zapisu zwykłego przekaż wybranej fundacji  lub stowarzyszeniu konkretną kwotę pieniędzy, która zostanie jej wypłacona przez spadkobierców po zakończeniu  wszystkich formalności spadkowych. 

Przy doborze rozwiązania zalecamy skorzystanie z pomocy notariusza, który przygotuje testament. Pamiętaj, że testament zawierający zapis windykacyjny powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Jeśli chcesz przekazać organizacji pieniądze, możesz także: 

  • upoważnić ją na wypadek śmierci (uposażyć) w TFI, czyli Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych – to jedyny podmiot uprawniony do tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi i reprezentowania ich  w stosunkach z osobami trzecimi. Fundusz inwestycyjny jest to sposób wspólnego  inwestowania, polegający na zbiorowym lokowaniu pieniędzy. Tworzony jest przez wpłaty indywidualnych osób, które powierzane są specjalistom. Uposażenie obejmie maksymalnie  20-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia, 
  • uposażyć wybraną organizację w polisie na życie – tutaj nie ma górnej granicy wysokości świadczenia.  

Nie zapomnij powiadomić organizacji, że dokonałeś takiej  dyspozycji, a w testamencie poleć swoim spadkobiercom, aby powiadomić organizację o Twojej śmierci.