Czy mogę zapisać majątek lub jego część na rzecz fundacji lub stowarzyszenia pod warunkiem? Czy są jakieś ograniczenia prawne?

Nie można pod warunkiem ani powołać do spadku, ani  uczynić zapisu windykacyjnego. Można jednak w testamencie  przekazać: 

  • określoną kwotę zapisem zwykłym 

lub 

  • wskazaną rzecz zapisem windykacyjnym z poleceniem lub  tzw. dalszym zapisem, że pieniądze lub
    środki uzyskane ze  sprzedaży powinny zostać przez organizację wykorzystane  w określony sposób. Miałoby to podobne skutki, co darowizna celowa. Warto wcześniej spotkać się z przedstawicielem  fundacji lub stowarzyszenia i zapytać o ich procedury dotyczące tej kwestii. Następnie notariusz pomoże Ci dobrać odpowiednie rozwiązanie i sformułować je w testamencie.