Dlaczego uwzględnienie organizacji w testamencie jest dla niej takie ważne?

Budżet organizacji pozarządowych w dużym stopniu opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby prywatne czy zaprzyjaźnione firmy. Gdyby nie serce i gest tych osób, fundacje i stowarzyszenia nie byłoby stać na prowadzenie swoich działań. Jednym ze sposobów wspierania organizacji jest uwzględnienie ich w testamencie. Nawet symboliczna kwota, ale przekazana przez wiele osób, da sumę, dzięki której fundacja lub stowarzyszenie będą mogły nadal działać i pomagać szerszej grupie osób.