Dlaczego nie miałabym przekazać wszystkiego co mam swojej rodzinie?

W kampanii “Zapisz Dobro” nie zachęcamy do wykluczania z grona spadkobierców członków rodziny, ale do włączenia organizacji  pozarządowych. Jesteśmy przekonani, że w gronie spadkobierców znajdzie się miejsce dla wszystkich. Szczególnie, że choćby symboliczny zapis na wybraną fundację czy stowarzyszenie może zrobić wielką różnicę i pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują.