Życie i testament polskiego pioniera fotografii

Czy wiecie, kto jako pierwszy utrwalił na zdjęciu Tatry? To Walery Rzewuski, polski fotograf, jeden z najważniejszych w swoich fachu, żyjący w XIX w. Przynajmniej tak twierdził Walery Eljasz-Radzikowski – współzałożyciel Towarzystwa Tatrzańskiego i autor przewodników tatrzańskich. Mimo, że fotografia portretowa stanowiła podstawę działalności Rzewuskiego (jego modelami byli tacy znani Polacy jak Jan Matejko, Józef Ignacy Kraszewski, Teofil Lenartowicz, Parys Filippi oraz uczestnicy powstania styczniowego), artystę interesowała również fotografia teatralna. W latach 1867-68 stworzył album z fotografiami przedstawiającymi znanych aktorów (i reżyserów) Wincentego Rapackiego, Helenę Modrzejewską, Bolesława Ładnowskiego, Feliksa Bendę oraz Antoninę Hoffman. Rzewuski fotografował również Kraków, z którego pochodził i w którym działał. Udokumentował wiele zabytków niegdysiejszej polskiej stolicy, w tym kościół Mariacki, sarkofag Stefana Batorego czy burzenie północnego i zachodniego skrzydła Collegium Maius, jak również zabudowy wokół Sukiennic. W latach 1864-1867 wystawił dom przy ul. Kolejowej 27b, gdzie 1 XI 1867 otworzył swój renomowany zakład z nowocześnie wyposażonym atelier laboratorium. W pozostawionym przez siebie testamencie ufundował nagrodę dla autora polskiego podręcznika fotografii oraz wyraził wolę, aby w jego domu powstała szkoła fotograficzna. Niestety miasto, które było spadkobiercą artysty, nigdy się z tego zobowiązania nie wywiązało.

Jego fotografie są dziś cennymi i poszukiwanymi obiektami kolekcjonerskimi.

Działające w Krakowie od 1972 r. Muzeum Historii Fotografii, w dwudziestolecie swojej działalności, otrzymało imię Walerego Rzewuskiego. Można w nim podziwiać prace artysty.

Źródło: Wikipedia, www.artinfo.plwww.szkolnictwo.pl
Zdjęcia, autorstwa Walerego Rzewuskiego, pochodzą z portalu Pinterest