Testament wspólny czy testament wzajemny?

15.08.2023

 

W polskim systemie prawnym nie ma czegoś takiego jak testament wspólny. Małżonkowie, chcąc przekazać to, co posiadają sobie na wzajem, sporządzają testamenty wzajemne. Jak się do nich przygotować i czym one są?

Przeczytaj: Jak przygotować się do napisania testamentu

Testament to dokument, dzięki któremu możesz zadecydować o tym, co stanie się z Twoim majątkiem, gdy Ciebie już nie będzie. Brak testamentu oznacza, że wszystko to, co posiadasz, otrzymują spadkobiercy ustawowi. Nie zawsze jednak chcemy, aby to oni odziedziczyli nasze dobra. Lepiej jest sporządzić testament i dokładnie wskazać w nim spadkobierców. W przypadku małżonków bardzo popularne – i bardzo wskazane – są testamenty wzajemne, w których każdy z dwóch spadkodawców powołuje do spadku drugiego.

Przeczytaj: Co może się stać, gdy nie ma testamentu

Rodzice małoletnich dzieci

Testamenty wzajemne piszą małżonkowie, którzy mają małoletnie dzieci. W ten sposób zabezpieczają siebie przed sytuacją, gdyby – w przypadku śmierci jednego z nich – druga osoba została z mieszkaniem (często na kredyt) dziedziczonym nie tylko przez nią ale także przez małoletnie dzieci. Taka sytuacja tworzy wiele komplikacji, szczególnie, jeśli żyjący małżonek chciałby w przyszłości sprzedać mieszkanie. Jako, że współwłaścicielami byłyby – poza nim – jego małoletnie dzieci, nic nie mogłoby się wydarzyć bez zgody sądu opiekuńczego. To on czuwa nad majątkiem nieletnich do czasu skończenia przez nich 18 lat. W praktyce zatem mogłoby się okazać, że sprzedaż mieszkania nie jest możliwa, bo sąd nie wyraził na nią zgody. Pisząc testamenty wzajemne, mąż przekazuje wszystko to, co posiada żonie, a żona – pisząc swój testament – przekazuje wszystko to, co posiada, mężowi. Dopiero po śmierci jednego z nich, żyjący małżonek, może sporządzić nowy testament.

Małżonkowie mieszkający w jednym mieszkaniu

Osoby posiadający dorosłe dzieci powinny pamiętać o tym, że w przypadku śmierci jednego z małżonków, w sytuacji gdy nie było testamentu, część jego udziału w mieszkaniu (która zazwyczaj wynosi 50%) jest dziedziczona nie tylko przez żyjącego małżonka ale także przez dorosłe dzieci (lub wnuki, gdyby dzieci nie żyły). Oznacza to, że po śmierci męża, żona nadal mieszka we wspólnym mieszkaniu, ale nagle, zamiast męża, współwłaścicielami tej nieruchomości stają się ich wspólne dzieci (albo co gorsza dzieci z wcześniejszego związku męża). W praktyce zatem nie jest wyłączną właścicielką mieszkania – inne osoby stają się współwłaścicielami i mają wpływ na dalsze losy tej nieruchomości. Jedynym sposobem, aby zapobiec takiej sytuacji, jest sporządzenie przez małżonków testamentów wzajemnych, w których mąż przekazuje wszystko, co ma swojej żonie, a żona w swoim testamencie, przekazuje wszystko, co posiada, swojemu mężowi.

Osoby żyjące w związku partnerskim

Takie osoby w świetle prawa spadkowego są sobie obce. Oznacza to, że po śmierci jednej z nich druga osoba niczego nie dziedziczy. Jedynym sposobem, aby było inaczej jest sporządzenie testamentów wzajemnych, w których jeden partner przekazuje drugiemu wszystko, co posiada, a drugi – w swoim testamencie – czyni to samo względem pierwszego.

Napisz testament u notariusza

Aby testament był ważny, konieczne jest zachowanie pewnych wymogów formalnych. My rekomendujemy wizytę u notariusza i sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego. Tylko wtedy będziemy mieć 100% pewność, że nasza wolna zostanie wykonana.

Przeczytaj: Testament własnoręczny a notarialny

Jeśli nie masz pewności co do tego, jak zabrać się do sporządzania testamentu i co w nim zawrzeć, zachęcamy Cię do pobrania bezpłatnego informatora testamentowego. Możesz to zrobić, wchodząc tutaj