Zachowek – najnowsze zmiany w przepisach

10.08.2023

 

Spadkodawca zobowiązany do wypłaty zachowku może zażądać… odroczenia terminu wypłaty. To jedna z kilku zmian, które zaszły w ostatnim czasie w prawie spadkowym.

Zmiany są związane z liczącą dopiero tydzień nową ustawą o fundacji rodzinnej, która weszła w życie 22 maja br. Celem zmian w księdze czwartek kc jest regulacja zasad wypłaty zachowku w sytuacji jeśli umrze założyciel fundacji. Co dokładnie zmieniono?

Zachowek to uprawnienie, które ma na celu ochronę najbliższych osób dla spadkodawcy, czyli dzieci (wnuki, prawnuki itd.), małżonka (o ile w chwili śmierci spadkodawcy pozostawał z nim w ważnym małżeństwie) oraz rodziców. Zachowek z zasady wynosi połowę udziału spadkowego, który by przypadł osobom pominiętym w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Przeczytaj: Czym dokładnie jest zachowek, komu się należy i jaka jest jego wysokość.

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego jest on płatny jednorazowo. To spadkobiercom rodzi to problem konieczności wypłaty w krótkim czasie dużych pieniędzy. Zmiany w przepisach dają szansę osobie zobowiązanej do wypłaty zachowku na pozyskanie tych środków bez konieczności zapożyczania się lub sprzedaży odziedziczonego majątku.

Zmiany w przepisach pozwalają zatem żądać od uprawnionych osób odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności na raty, a nawet obniżenia zachowku – jeśli tak wynika z osobistej i majątkowej sytuacji zobowiązanego do wypłaty zachowku.

Po resztę informacji odnośnie zmian odsyłamy na stronę portalu „Dziennik.Gazeta Prawna„.