Jak śmierć wpływa na użytkownika Internetu?

20.08.2023

 

Wraz z postępem technologii i naszą coraz większą obecnością w sieci, stajemy przed pytaniem, co się dzieje z naszym cyfrowym dziedzictwem po naszej śmierci. Nasze konta w mediach społecznościowych, blogi, zdjęcia i inne treści, które udostępniamy online, mogą nadal istnieć po naszym odejściu.

Cyfrowe nadużycia w USA

Jak podaje portal nask.pl, w Stanach Zjednoczonych (choć nie tylko – przyp.redakcji) popularny jest tzw. „ghosting scam”, czyli podszywanie się pod zmarłą osobę. Departament Stanu Nowy Jork informuje na swojej stronie, że sprawcy poszukują informacji na temat zmarłych w nekrologach, domach pogrzebowych, szpitalach czy też na stronach internetowych, a następnie wykorzystują je do otwierania kont, zaciągania pożyczek lub uzyskiwania świadczeń z ubezpieczenia.

Washington National podaje, że każdego roku aż 2,5 miliona zmarłych Amerykanów, pada ofiarą kradzieży tożsamości.

Jak możemy zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami?

Sposobów jest wiele, zacznij od uporządkowania kont na platformach internetowych.

Wiele platform internetowych ma teraz polityki dotyczące zarządzania kontami zmarłych użytkowników, które mogą umożliwić ich zamknięcie, przekształcenie w profile pamięci lub przekazanie ich w ręce bliskich.

Google

W ustawieniach Google znajdziemy funkcję „Menedżer nieaktywnych kont”. Dzięki niej użytkownicy mogą ustalić, co ma się stać z kontem w przypadku wypadku lub śmierci. Mówiąc wprost – to mały, cyfrowy testament związany z profilami Google’a. Procedurę rozpoczynamy od ustalenia, kiedy Google ma uznać konto za nieaktywne. Najkrótszy termin to 3 miesiące, najdłuższy – 18 miesięcy. Nieaktywność w rozumieniu Google’a to czas, kiedy nie logujemy się, nie korzystamy z Gmaila czy nie meldujemy się na urządzeniach z Androidem.

Następnie Google pozwala wybrać, kogo w przypadku nieaktywności należy powiadomić i co serwis ma udostępnić. Ostatnią opcją jest decyzja, czy Google ma usunąć nieaktywne konto.

Netflix

Popularna platforma filmowa Netflix na swojej stronie informuje, że w razie śmierci członka rodziny można w łatwy sposób skasować jego konto. Krok po kroku tłumaczy, jak skutecznie zadziałać.

Facebook

Użytkownik Facebooka jeszcze za życia może wybrać, czy chce, aby jego konto po jego śmierci zostało przekształcone w konto ze statusem ,,In memoriam”, czy też usunięte. Może też wybrać opiekuna konta. Jeżeli użytkownik nie wybierze żadnej z tych opcji, decyzję w tej kwestii będą mogli podjąć jego bliscy.

Aby nadać kontu status ,,In memoriam”, członkowie rodziny lub bliski znajomy powinien złożyć dedykowany do tego wniosek na portalu Facebook, do którego należy dołączyć dokument potwierdzający zgon (skan lub zdjęcie nekrologu zmarłej osoby, aktu zgonu, karty upamiętniającej lub innej dokumentacji potwierdzającej śmierć użytkownika).

LinkedIn

Upoważniona osoba może wnioskować o nadanie kontu zmarłego użytkownika statusu ,,In memoriam” lub o zamknięcie konta.

Dla potwierdzenia upoważnienia do dokonania takiego zgłoszenia LinkedIn wymaga od wnioskującego załączenia dokumentu prawnego, upoważniającego do działania w imieniu zmarłej osoby: wydanego przez sąd upoważnienia do zarządzania majątkiem lub innego nakazu sądowego upoważniającego wnioskodawcę do zarządzania majątkiem zmarłej osoby. Niezbędne jest także załączenie kopii aktu zgonu.

Ochrona czci osoby zmarłej

Bliscy zmarłego, którego tożsamość cyfrowa lub jej elementy zostały wykorzystane w celach, które wywołują w nich dyskomfort lub budzą ich sprzeciw, mają także możliwość skorzystania z ochrony prawnej. Jeżeli ktoś np. użyje zdjęć zmarłego umieszczonych w mediach społecznościowych w kontekście, który bliscy uważają za obraźliwy dla siebie lub nieżyjącej osoby, to takie zachowanie może stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci pamięci lub kultu zmarłego, jego nazwiska lub wizerunku.

Więcej informacji znajdziecie pod poniższym linkiem https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/5090,Co-sie-dzieje-z-nasza-cyfrowa-tozsamoscia-po-smierci.html

Myśląc o zabezpieczeniu się przed takimi ewentualnościami, możesz również rozważyć, choćby symboliczny, zapis w testamencie na cel społeczny bliski Twojemu sercu. Dowiedz się, w czym pomaga Twój testament, gdy zapisujesz Dobro.