Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva

Fundacja powstała w 2000 r. i zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt. Ten cel realizujemy przez bardzo szerokie spektrum działań – od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia spraw w sądach przeciwko ich oprawcom, przez szkolenia instytucji państwowych, aż po prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i akcji informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę: www.viva.org.pl

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva
ul. Kawęczyńska 16 lok. 39
03-772 Warszawa-Praga-Północ
Kontakt
Cezary Wyszyński