Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Stowarzyszenie opiekuje się osieroconymi i opuszczonymi dziećmi. Od 1984 r. prowadzi w Polsce Wioski Dziecięce, czyli osiedla domów dla zastępczych Rodzin SOS. Wychowują się tutaj dzieci pozbawione opieki rodziców. Stowarzyszenie organizuje również Programy Umacniania Rodzin, wspierając najuboższych. Dzieci z takich rodzin przychodzą do świetlic SOS, gdzie prowadzone są akcje dożywiania i zajęcia edukacyjne.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę www.wioskisos.org

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
ul. Niedźwiedzia 39
02-737 Warszawa
Kontakt
Katarzyna Olszewska