Testament hrabiego Kajetana Kickiego

Hrabia Kajetan Jan Kanty Konstanty Kicki herbu Gozdawa, urodził się we Lwowie w 1803 r. O tym, jak ciekawą był osobą świadczą choćby funkcje, które sprawował za życia. Był posłem na sejm, dyplomatą, szambelanem, sekretarzem królewskim oraz Starostą Krasnostawskim.Ten polski szlachcic posiadał wiele majątków, wśród nich położone na dzisiejszej Ukrainie Orłów Murowany i Rzyczki, a także, po stronie polskiej, Dworzyska, ziemie w podwarszawskim Józefowie oraz kamienica w Warszawie. W ostatnim miesiącu życia odziedziczył po zmarłym bracie majątek Sobieszyn.

Zmarł w 1878 r. zostawiwszy po sobie testament, który po opublikowaniu go w „Gazecie Literackiej” w 1881 r. wywołał nie lada sensację. Większość swojego majątku obejmującego 5300 ha wraz z budowlami oraz oszczędnościami przekazał Towarzystwu Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. Zadbał rónież o swoich stangretów i służbę, zostawiając im pieniądze.

Zamiarem Kickiego było stworzenie fundacji, która kształtowałaby i wspierała w działalności wzorowe gospodarstwa rolne. Pochodzące z nich dochody miały być wykorzystywane do tworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 1886 r. w Sobieszynie powstała rolnicza stacja doświadczalna. Zakład ten przez długi czas był jedynym ośrodkiem badań rolniczo-doświadczalnych w Królestwie Polskim. Na polach, które rozciągały się w obrębie majątku Sobieszyn, prowadzono doświadczenia z odmianami zbóż ozimych i jarych oraz z nawozami sztucznymi. Przy placówce tej działała stacja meteorologiczna.

Sobieszyńskie dobra służyły społeczeństwu całkiem dobrze. W roku 1890 stację przekształcono w czołową stację doświadczalno rolniczą w Królestwie Polskim. W pałacu założono niższą szkołę rolniczą, która w 1923 r. została przekwalifikowana na szkołę średnią.

Po zakończeniu II Wojny Światowej majątek rozparcelowano, ale szkoła nadal działała. W latach 60-tych budynek był użytkowany przez Ośrodek Zdrowia i przedszkole.

W drugim majątku w Orłowie Murowanym, według woli hrabiego miała powstać szkoła, ochronka dla dzieci, szpital oraz klub chłopa. Pałac w Orłowie Murowanym do ok. 2006 r. służył jako szkoła podstawowa oraz mieszkanie dla dyrektora placówki.

Resztę inwestycji zostało zapomnianych przez wybuch I wojny światowej oraz złe zarządzanie majątkiem.

Poniżej umieszczamy fragment testamentu hrabiego Kajetana Kickiego.

Zdjęcie pochodzi ze strony https://steemit.com/pl-historia/@vojtex/jak-zyl-hrabia-kajetan-kicki-najwiekszy-filantrop-krolestwa-polskiego

Źródła:

https://steemit.com/pl-historia/@vojtex/jak-zyl-hrabia-kajetan-kicki-najwiekszy-filantrop-krolestwa-polskiego

https://tobrze.wordpress.com/2017/01/04/testament-hrabiego-kajetana-kickiego/

Zdjęcie hrabiego Kajetana Kickiego pochodzi ze strony https://pl.wikipedia.org/wiki/Kajetan_Ignacy_Kicki