Światowy Dzień Praw Osób Starszych

W ramach naszych działań, pragniemy zwrócić Waszą uwagę nie tylko na testamenty ale również na sprawy senioralne. 15. czerwca – w Światowym Dniu Praw Osób Starszych – nie sposób nie poruszyć bolesnego tematu przemocy wobec ludzi w podeszłym wieku.
Statystyki są bezlitosne – według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która powołuje się na badania opublikowane na łamach czasopisma „Lancet Global Health”, nawet co szósta osoba powyżej 60 roku życia pada ofiarą przemocy lub doświadcza różnych form złego traktowania. Najczęściej dochodzi do aktów przemocy psychicznej, która dotyczy blisko 12 procent respondentów, a także do wyzysku ekonomicznego (6,8 proc.), niewystarczającej opieki (co 25. senior), przemocy fizycznej (2,6 proc.) i seksualnej (niespełna 1 proc.). Jak szacuje WHO, w ciągu najbliższych 30 lat liczba osób w wieku 60+ sięgnie aż 2 miliardów. Jeśli skala przemocy wobec nich nie ulegnie zmianie, w 2050 roku aż 320 mln ludzi będzie się borykać z tym problemem.
Niewątpliwie, statystyki są znacznie bardziej niepokojące w krajach mierzących się z ubóstwem i brakiem dostępu do edukacji. Przykładowo w Indiach, w 2014 roku, w badaniach przeprowadzonych przez organizację HelpAge, aż połowa respondentów przyznała, że spotkała się z nadużyciami. Co gorsza, jako oprawcy najczęściej wskazywane są własne dzieci.
O tym, jaki wpływ na to zjawisko ma sytuacja finansowa, świadczy choćby przykład Portugalii. W czasie kryzysu gospodarczego w latach 2013-2016, liczba zgłaszanych przypadków przemocy wobec seniorów wzrosła aż o jedną trzecią. Najczęstszymi sprawcami były córki i synowie, choć zdarzały się także przypadki ataków ze strony sąsiadów czy wnuków. Według ekspertów, na tak znaczący wzrost, bez wątpienia miały wpływ drastyczne cięcia finansowe i rekordowe bezrobocie.
A jak wygląda sytuacja w Polsce? W porównaniu ze skalą zjawiska na świecie, u nas jest nieco lepiej. W analizie przeprowadzonej w 2011 roku ujawniono, iż zjawisko przemocy dotknęło blisko 6% osób powyżej 65 roku życia. Z późniejszych badań na zlecenie rzecznika praw obywatelskich wynika, że osoby starsze najczęściej spotykają się z przypadkami znieważenia i ataków w miejscach publicznych: napaściami słownymi, obraźliwymi sformułowaniami, a także napadami rabunkowymi.
W Światowym Dniu Praw Osób Starszych warto zakończyć ten wpis słowami papieża Franciszka: “Wrażliwość na osoby starsze jest istotną cechą cywilizacji. Cywilizacja będzie się rozwijała, jeśli potrafi szanować rozsądek, mądrość osób starszych. Osoba starsza to my: niedługo lub za wiele lat, w każdym razie nieuchronnie, nawet jeśli o tym nie myślimy. A jeśli my nie nauczymy się dobrze traktować osób starszych, tak też sami będziemy potraktowani.”
źródła:
World Health Organisation
Portal Seniora
Opoka.org.pl