Oszczędności seniorów – czy w ogóle istnieją?

PRL, brak nawyku oszczędzania oraz silna potrzeba wydawania pieniędzy, to powody, dla których niewielu Polaków posiada jakiekolwiek oszczędności. Mimo powolnych zmian zachodzących w tej sferze, nadal znajdujemy się na szarym końcu wśród krajów Unii Europejskiej. Według informacji GUS za 2016 r., choć stopa oszczędności w Polsce zwiększyła się o 3,6 proc., to i tak daleko nam do średniej unijnej, która wynosi 11 proc.

Polacy nie tylko nie oszczędzają, ale nie myślą również o emeryturze. Zeszłoroczny raport BGŻoptima „Polak Oszczędny” pokazuje, że 39 proc. badanych w ogóle nie oszczędza na ten cel, a co trzeci przeznacza na przyszłą emeryturę maksymalnie 10 proc. miesięcznych dochodów. Badani przez Prudential Family Index przyznają, że takie podejście wynika z przekonania, że albo nie dożyją emerytury (14 proc.), albo na emeryturze pożyją niedługo (30 proc.) Tymczasem, jak informuje Główny Urząd Statystyczny (2016 r.), średnia wieku cały czas się wydłuża – kobiety dożywają przeciętnie 81,9 lat, a mężczyźni 73,9. Oznacza to, że na emeryturze możemy spędzić przynajmniej kilkanaście lat. Wszelkie dostępne dane pokazują również proces starzenia się społeczeństw, co skutkować będzie pozostawaniem przez wiele lat na emeryturze, która musi zabezpieczyć nasze potrzeby.

Przestrogą przed traktowaniem tego tematu po macoszemu oraz impulsem do oszczędzania, powinna być dla nas obecna sytuacja finansowa emerytów – a ta nie należy do najlepszych. W przeważającej części, Polacy powyżej 65 roku życia mogą jedynie pozazdrościć swoim rówieśnikom z Zachodu Europy, którzy emeryturę traktują jako czas na odcinanie kuponów nazbieranych za życia.       W Polsce natomiast dominuje niepewność związana z tym, czy uda się przeżyć do kolejnego miesiąca. Jedynym źródłem dochodów starszych osób są bowiem emerytury, a dodatkowe wpływy – tak mile widziane – być może i byłyby możliwe, ale na podjęcie dodatkowej pracy nie pozwala zdrowie. Jeśli seniorów nie stać ich na zakup leków, pokrycie bieżących wydatków, nie mówiąc już o tych niezaplanowanych, zaciągają kredyty i pożyczki. A te muszą później spłacać ze swoich skromnych emerytur i koło się zamyka. W zeszłym roku Fundusz Hipoteczny DOM przeprowadził badania, z których wynika, że ponad 73 proc. seniorów jest samotnych, z czego 36 proc. nie może liczyć na żadną pomoc. Jeśli ktoś ich już wspiera, to są to sąsiedzi, koleżanki i koledzy (35 proc.) oraz opiekunki (10 proc.). Na rodzinę może liczyć tylko 8,27 proc. starszych osób.

Jak na swoją sytuację finansową patrzą sami zainteresowani? Z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za 2017 r. wynika, że ponad 80 proc. osób mieszkających samotnie ocenia ją jako przeciętną, złą lub bardzo złą. Budżet domowy wielu z nich to około 853 zł netto miesięcznie. Jak przeżyć za taką kwotę?

Żródła:

http://www.finanse.senior.pl/98,0,O-emeryturze-warto-pomyslec-z-wyprzedzeniem,26403.htm

http://www.finanse.senior.pl/98,0,Polacy-nie-oszczedzaja-Polacy-wydaja,27826.html

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1000492,dlaczego-polacy-nie-oszczedzaja-na-emeryture.html