Jak to się robi w Wielkiej Brytanii – uwzględnianie organizacji pozarządowych w testamentach

W 2017 roku Brytyjczycy przekazali w testamentach na cele charytatywne aż 2,8 miliardów funtów. To o 100 milionów funtów więcej niż w roku poprzednim –  wynika z danych organizacji Legacy Foresight, zajmującej się edukacją w tej dziedzinie.

W Polsce uwzględnianie organizacji dobroczynnych w testamencie to nadal nowość. Tymczasem w Wielkiej Brytanii jest coraz powszechniejszą praktyką. Jednocześnie, jak podkreślają autorzy dorocznego raportu, wiele brytyjskich organizacji charytatywnych wciąż nie potrafi lub boi się poruszać tematu testamentów. A tylko edukując społeczeństwo można rozpropagować ten długofalowy sposób ich wspierania – czytamy.

Legacy Foresight informuje, że Brytyjczycy przekazują w testamentach fundusze na najróżniejsze cele: hospicja, organizacje lokalne, ale też na działalność kulturalną, ochronę dziedzictwa narodowego i rozwój sztuki. Głównymi beneficjentami zapisów w testamentach są: sektor ochrony zdrowia (prawie 40% zapisów) oraz organizacje zajmujące się ochroną zwierząt, którym fundusze przekazuje 14% darczyńców.

Organizacja prognozuje, że obywatele Wielkiej Brytanii będą z roku na rok coraz częściej przekazywać w testamentach datki na cele charytatywne. Jednak tendencja, mimo że wzrostowa, wyhamuje z racji gorszych wyników gospodarki oraz zbliżającego się Brexitu. W 2021 do organizacji pozarządowych ma trafić 3,3 mld funtów zapisanych im w testamentach.

Do Legacy Foresight należą obecnie 83 organizacje działające na terenie Wielkiej Brytanii, w tym UNICEF, Cancer Research UK czy organizacje wspierające weteranów wojennych.

Źródła:

http://www.legacyforesight.co.uk/press/#legacy-income-worth-2-8bn-a-year-but-growth-likely-to-slow-due-to-brexit-effect