Osoby w związkach homoseksualnych a testament

W trakcie Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów podszedł do nas mężyzna i zapytał, czy będąc w związku homoseksualnym, ma szansę, aby odziedziczyć coś po swoim partnerze.

Sytuacja osób będących w takich związkach, jest dokładnie taka sama jak partnerów żyjących w relacjach heteroseksualnych. Zgodnie z polskim prawem spadkowym, osoby takie traktowane są jako obce względem siebie, co oznacza, że w razie śmierci partnera, z którym przeżyły choćby całe życie, nic po nim nie dziedziczą.

Jedynym sposobem, aby temu zapobiec, jest napisanie testamentu,w  którym przekazuje się swojemu partnerowi lub partnerce cały (bądź część) majątku. W takiej jednak sytuacji, przyszły spadkowawca musi pamiętać, że po jego śmierci, najbliższej rodzinie, a więc spadkobiercom ustawowym, będzie przysługiwać  roszczenie o zachowek do pozostałego przy życiu partnerta. Co więcej, jeśli przedmiotem spadku jest nieruchomość, to żyjący partner będzie musiał zapłacić podatek od spadków w wysokości należnej dla III grupy podatkowej.