Nowe przepisy dotyczące sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku

Od stycznia br. weszły w życie nowe przepisy, pozwalające na sprzedaż odziedziczonego mieszkania przed upływem pięciu lat od momentu jej nabycia przez spadkobierców, bez konieczności płacenia 19 proc. podatku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek podatkowy dla nieruchomości zbytych przed upływem pięciu lat od momentu ich uzyskania, zostaje zniesiony. W praktyce oznacza to, że odziedziczony dom, mieszkanie oraz inne nieruchomości będziemy mogli sprzedać nie czekając na upływ 5 lat od momentu nabycia spadku.

Według znowelizowanych przepisów, pięć lat będzie liczone od momentu nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę.

Nowe przepisy wprowadzają również nowe zasady przy nabyciu nieruchomości w drodze działu spadku. Dotychczas spadkobiercy nabywający nieruchomość musieli uwzględnić dwa terminy: ten, w którym stali się właścicielami pierwszej części i drugi, w którym stali się właścicielami pozostałej. Po zmianach dział spadku nie będzie oznaczał jej nabycia.

Źródło:

https://bezprawnik.pl/sprzedaz-mieszkania-otrzymanego-w-spadku-przed-uplywem-5-lat/ www.pit.pl