Katarzyna Szwed

Katarzyna Szwed – prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, aktywistka i działaczka społeczna.