Karina Kreja

Karina Kreja jest specjalistką Strategii Środowiska Pracy i entuzjastką Wolności Finansowej. Z przyjemnością wspiera inicjatywy dotyczące edukacji finansowej. Karina pasjonuje się komiksem jako narzędziem komunikacji wizualnej.