Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest organizacją pozarządową, która od 1991 roku lat nieprzerwanie wspiera polską naukę i innowacyjne projekty badawcze. W tym czasie udało nam się wesprzeć wielu utalentowanych naukowców i zespoły badawcze. Nagroda FNP stała się najbardziej prestiżowym wyróżnieniem, jakie naukowiec może otrzymać w Polsce. Poprzez inne nasze programy udało nam się sfinansować przełomowe badania prowadzone przez najlepszych polskich uczonych i umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy dla studentów, doktorantów i młodych doktorów. 


Więcej informacji na stronie: www.fnp.org.pl oraz start.fnp.org.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. I. Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa
Kontakt
Katarzyna Pronobis