Fundacja Dorastaj z Nami

Bohater to „bardzo dobry człowiek, którego Pan Bóg zabiera do siebie, gdy ten już wypełni na ziemi swoją misję” – mówi nasza podopieczna Hania Łabunowicz-Majowa, córka ratownika TOPR, który zginął ratując ludzi w górach.

Zgadza się z tym też Julka, której tata strażak zginął w płomieniach ratując człowieka. Także Bogna, której tatę na służbie zastrzelili bandyci oraz Michał, który stracił wszystkie włosy bo jego tata żołnierz poległ na misji w Afganistanie. I Piotr i Zuzia i Rafał….. i wielu, wielu innych podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami. Nie zwrócimy tym dzieciom Taty, ale wiemy, jak im mądrze pomóc w dorastaniu.

Fundacja Dorastaj z Nami działa od 2010 roku i jako jedyna organizacja pozarządowa w Polsce inspiruje różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów, a od 2020 roku także medyków walczących z covid-19, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej.

Naszym celem jest długotrwałe wspieranie dzieci z całej Polski – od chwili przyjęcia do Fundacji aż do zakończenia przez nie nauki, nawet do 25 roku życia. To zobowiązanie wobec nich na długie lata, ale dzięki Fundacji dzieci otrzymują regularną pomoc edukacyjną, psychologiczną, finansową. Pomagamy im także w przygotowaniu do podjęcia pracy i rozpoczęciu dorosłego życia.

Od chwili powołania Fundacja Dorastaj z Nami objęła opieką 279 dzieci. Więcej o Fundacji Dorastaj z Nami: www.dorastajznami.org

Prosimy Cię o zapis w Twoim testamencie na rzecz naszych podopiecznych, których rodzice zginęli na służbie. Prosimy całym sercem, bo „gdy giną bohaterowie, rodzi się krzywda ich dzieci”

Fundacja Dorastaj z Nami
ul. Ogrodowa 7
00-893 Warszawa
Kontakt
Dorota Gabryel