Zmiany w prawie spadkowym w Szwajcarii – mniej dla dzieci spadkodawców

Szwajcarska Rada Federalna, pełniąca funkcję rządu i głowy państwa, wprowadza w życie nowe prawo spadkowe. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, trzy czwarte ustawowego spadku przypada dzieciom. Od 2023 roku będzie to już tylko połowa.

Rada ogłosiła, że zgodnie z nowelizacją, rodzice spadkodawcy nie będą w ogóle uwzględnieni w podziale majątku. Natomiast w przypadku małżonka lub zarejestrowanego partnera procentowo nic się nie zmienia.

Zmiany dotyczą przypadku, gdy ktoś nie pozostawi po sobie testamentu z wytycznymi jak rozdysponować jego lub jej majątek po śmierci.

Zapisy są korzystne dla partnerów lub partnerek (w Szwajcarii oficjalnie rejestrowany jest konkubinat) i małżonków osób, które nie pozostawią po sobie testamentu.
Eksperci są zdania, że zmniejszenie obowiązkowego podziału majątku między dzieci ułatwi również sukcesję w firmach rodzinnych. Zdaniem ustawodawcy przełoży się to pozytywnie na stabilność przedsiębiorstw i miejsc pracy.

Rada Federalna chce dokonać dalszych zmian w szwajcarskim prawie spadkowym w kwestii dziedziczenia przedsiębiorstw. W kwietniu 2019 r. skierowała do konsultacji odrębny projekt ustawy w tym zakresie i oczekuje się, że jeszcze w tym roku w tym kierunku powstanie inicjatywa ustawodawcza.

Źródło: https://www.cash.ch/news/politik/testament-modernisiertes-erbrecht-tritt-2023-kraft-1767112