Skąd mam pewność, że mój zapis w testamencie zostanie wykorzystany zgodnie z moją wolą?

Przed sporządzeniem testamentu warto skontaktować się z wybraną organizacją pozarządową i poinformować ją o tym, w jaki sposób chcielibyśmy, aby nasze pieniądze (lub inne składniki majątku) zostały spożytkowane. Organizacje, które rekomendujemy do uwzględnienia w testamencie, to uczciwe fundacje i stowarzyszenia, które zostały dokładnie sprawdzone pod kątem przejrzystości działań, postępowania zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki. Możesz być zatem pewien, że Twoja wola zostanie uszanowana. Dajemy Ci na to gwarancję.