O kampanii Napisz Testament

Kampania „Napisz Testament” to ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest edukacja Polaków w dziedzinie testamentów oraz zachęcanie ich do uwzględniania w testamentach uczciwych i transparentnych organizacji pozarządowych. Podobne kampanie działają od lat na Zachodzie – w takich państwach jak Wielka Brytania, Austria czy Niemcy zapisy testamentowe na rzecz organizacji pozarządowych należą do codzienności.

Poprzez naszą akcję zmieniamy podejście Polaków do bardzo ważnego tematu, którym jest zarządzanie swoimi finansami na wypadek śmierci. Tłumaczymy, że testamentu nie sporządzają wyłącznie osoby zamożne, starsze lub umierające – to dokument, którego napisanie powinna rozważyć każda pracująca osoba, posiadająca zobowiązania rodzinne, finansowe i in. Nasze działania prowadzą do wzrostu świadomości prawnej Polaków, co w konsekwencji doprowadzi m.in. do zmniejszenia rozpraw sądowych na tle spadkowym, mniejszej liczby podważanych testamentów (a tym samym większego uszanowania woli spadkodawcy), wzrostu liczby Polaków, pragnących zarządzać swoimi finansami i nie zostawiających tych spraw swoim spadkobiercom. Poprzez naszą akcję zwracamy również uwagę społeczeństwa na uczciwe i transparentne fundacje i stowarzyszenia. Nawet symboliczny zapis na rzecz wybranej organizacji w testamencie może mieć ogromny wpływ na jej przyszłe działania. Dzięki osobom, które zdecydują się przekazać cząstkę siebie przyszłym pokoleniom, organizacje będą mogły prowadzić akcje zmieniające świat na lepszy. A to wszystko, dzięki osobom, które uwzględnią je w testamencie.