Fundacja „Lekarze bez Granic”

Lekarze bez Granic to medyczna organizacja humanitarna znana na świecie pod nazwą Médecins Sans Frontières (MSF) i Doctors without Borders. Lekarze bez Granic, założeni ponad 50 lat temu przez grupę francuskich lekarzy i dziennikarzy, otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla w 1999 roku.

Niesiemy niezbędną pomoc humanitarną ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii i klęsk żywiołowych oraz społecznościom wykluczonym z opieki zdrowotnej. W swoich działaniach kierujemy się etyką lekarską oraz zasadami bezstronności, niezależności i neutralności.

Jesteśmy tam, gdzie potrzeby humanitarne są największe. Udzielamy pomocy najbardziej potrzebującym – nie ma znaczenia, z jakiego kraju pochodzą, jaką religię wyznają ani jakie są ich przekonania polityczne. W pierwszej kolejności pomagamy tym, którym zagraża największe niebezpieczeństwo.

Udzielamy przede wszystkim pomocy medycznej. Zapewniamy pacjentom nieodpłatną opiekę medyczną najwyższej możliwej jakości i działamy na rzecz zwiększenia dostępności i obniżenia cen leków. Działamy w najlepszym interesie naszych pacjentów, szanujemy ich prawo do poufności i podejmowania samodzielnych decyzji, a zgodnie z etyką lekarską przede wszystkim nie szkodzimy naszymi działaniami.

Jeżeli w obliczu kryzysu humanitarnego sama pomoc medyczna nie wystarcza, możemy zapewnić także schronienie, czystą wodę, dostęp do urządzeń sanitarnych, żywność lub inną formę wsparcia.

Kiedy uważamy to za konieczne, wykraczamy poza medyczny charakter naszych działań i zabieramy głos, publicznie czy prywatnie, by informować o nadużyciach, których jesteśmy świadkami w terenie.
Więcej o Lekarzach bez Granic: https://lekarze-bez-granic.pl/testament-bez-granic/

Fundacja „Lekarze bez Granic”
ul. Emilii Plater 28 lok. IX/ALW
00-688 Warszawa
Kontakt
Magdalena Florczak