Dlaczego warto korzystać z uniwersytetów trzeciego wieku?

Samotność, bierność i nuda – to niestety wciąż stali towarzysze codziennoścć polskich seniorów. Powszechne jest przekonanie, że podeszły wiek oznacza koniec ciekawych aktywności. To jednak nieprawda! Z pomocą przychodzą bowiem uniwersytety trzeciego wieku.

Czym są uniwersytety trzeciego wieku? To skierowane do starszych osób placówki dydaktyczne oferujące ciekawe zajęcia, wykłady, warsztaty, naukę języków obcych, wycieczki czy zajęcia ruchowe. Niektóre z nich działają przy jednostkach akademickich, inne są zupełnie niezależnymi organizacjami. Nad Wisłą ich historia sięga lat 70-tych, ale swój boom przeżyły już w wolnej Polsce. Aktualnie w całym kraju działa ich ponad 600 – najwięcej w województwie mazowieckim (ok. 80), najmniej w świętokrzyskim (13). Wciąż jeszcze dostęp do najbogatszej oferty mają mieszkańcy dużych miast, choć uniwersytety coraz częściej powstają także w mniejszych miejscowościach, takich jak Łazy, Opatów czy Przemków. Z ich usług korzysta aktualnie około sto tysięcy osób. Co ciekawe, zdecydowanie częściej na zajęcia oferowane przez UTW decydują się panie.

Jakie są zalety uniwersytetów trzeciego wieku? Przede wszystkim możliwość aktywnego spędzania czasu, angażowania się w lokalne inicjatywy oraz nawiązywania i pielęgnowania kontaktów z innymi ludźmi. Unijne statystyki pokazują, że wciąż wielu seniorów czuje się wyrzuconych poza nawias społeczeństwa. Regularny udział w różnorodnych zajęciach bez wątpienia sprzyja walce z wykluczeniem, doskonale wpływa też na zdrowie fizyczne oraz psychiczną i umysłową kondycję osób w podeszłym wieku.

Niewątpliwym plusem są też bardzo przystępne ceny. Przeważnie cały semestr nauki – nawet uchodzące za kosztowne języki obce czy zajęcia komputerowe – kosztuje ok. 50 złotych. Wielu dzisiejszych seniorów w czasach swojej młodości nie miało szans na zdobycie wykształcenia i pielęgnowanie zainteresowań. Uniwersytety Trzeciego Wieku to więc idealny sposób na to, by wreszcie skupić się na sobie i własnym samorozwoju.

UTW to niejedyne podmioty działające na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. W Polsce prężnie funkcjonuje wiele organizacji oferujących zajęcia, pomoc i wartościowe materiały dla seniorów. Należą do nich Stowarzyszenie mali bracia Ubogich oraz Głos Seniora, które należą do naszej sieci. Jak je wspierać? Dowiesz się tutaj.

Zdjęcie pochodzi ze strony www.utw.us.edu.pl